Silverfin login Yuki login Basecone Exact login
Donderdag 27/01/22 Minder Vlaamse successierechten op vriendenerfenis

Vlaanderen voerde midden 2021 de vriendenerfenis in. Die techniek laat u toe om aan niet-familieleden of ‘verre’ familieleden een deel van uw nalatenschap over te maken zonder dat de fiscus het groo...

Dinsdag 25/01/22 Aanslag geheime commissielonen verder teruggedrongen

Als een vennootschap niet bekend maakt aan wie zij bepaalde bedragen betaalde, dan moet ze zelf de belasting daarop betalen. Die belasting is niet min, maar er zijn een aantal ontsnappingsroutes. Midd...

Vrijdag 21/01/22 Wonen op kosten van de vennootschap… Soms wel, soms niet

De rechtspraak is niet eenduidig: als een vennootschap een woning in eigendom heeft, en deze woning enkel of vooral dient voor de huisvesting van de zaakvoerder, zijn de kosten verbonden aan die wonin...

Donderdag 20/01/22 ‘Kot te huur’. Met of zonder btw?

Waarom zou u btw aanrekenen op de verhuring van studentenkamers? Om de btw bij de bouw (of herinrichting) van die kamers te kunnen aftrekken. Eind 2020 kreeg een investeerder een ruling die hem toelie...

Dinsdag 18/01/22 Liquidatiereserve en vennootschap-aandeelhouder

De liquidatiereserve laat een ondernemer die zich in een vennootschapsvorm organiseert, toe om een spaarpotje op te bouwen dat bij stopzetting van de vennootschap belastingvrij kan uitgekeerd worden. ...

Vrijdag 14/01/22 Btw op vervoerdiensten bij uitvoer van goederen

De verkoop van goederen is in principe onderworpen aan de btw. Eén van de belangrijkste uitzonderingen daarop is de uitvoer van goederen. Uitvoer betekent in dit verband ‘uitvoer buiten de Europese ...

Dinsdag 11/01/22 Buitenlandse zelfstandigen met beroepskaart in Vlaanderen

Niet-Europeanen die zich in Vlaanderen willen vestigen als zelfstandige, zijn sinds 1 januari 2022 onderworpen aan een nieuwe regeling inzake de beroepskaart. De oude regeling van 1965 blijft wel nog ...

Maandag 10/01/22 Gewijzigde betalingstermijnen voor factuur, pas uw factuurvoorwaarden aan!
  • Op 30 augustus 2021 werd een wetswijziging met betrekking tot de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wijzigingen zullen op 1 februari 2022 in werking treden. Door deze wetswijziging zult u de betalingstermijn van uw facturen in uw relaties met andere ondernemingen niet zomaar op eender welke tijdsduur kunnen zetten. Wij zetten hieronder even de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.
  • De standaard betalingstermijn bedraagt nog steeds 30 dagen. Dit is de wettelijke betalingstermijn. Vroeger konden grote ondernemingen hier onbeperkt van afwijken. Door de wetswijziging is deze afwijking nu beperkt. Men kan de termijn van 30 kalenderdagen verlengen tot 60 kalenderdagen en dit is het maximum. De termijn van 60 dagen geldt voortaan voor alle ondernemingen, ongeacht de grootte van de onderneming. Met andere woorden heeft de wetgever de contractuele afwijking van de wettelijke betalingstermijn beperkt tot maximum 60 dagen. Bepaalt men niks, dan is in principe gewoon de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing. Een langere contractuele termijn van meer dan 60 dagen is voortaan dus niet meer mogelijk.
  • Een in de factuur voorziene controle- en identificatietermijn zal vanaf nu deel uitmaken van de betalingstermijn. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om de beperking van 60 dagen te omzeilen door een controle- en identificatietermijn te voorzien in de factuur.
  • Als onderneming kijkt u best uw betalingstermijn in uw factuurvoorwaarden na. Een contractuele afwijking van meer dan 60 dagen kan voortaan niet meer en zal nietig zijn. De betalingstermijn zal dan herleid worden naar de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen.
  • Bij vragen kan u steeds terecht bij CPO Accountants.
Maandag 10/01/22 Bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid

De voorwaarden en de modaliteiten voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) in geval van ploegen- en nachtarbeid geeft regelmatig aanleiding tot discussies. In een circulaire van midden novemb...

Woensdag 05/01/22 Overdracht van de familiezaak in coronatijden

Bij overdracht van een familiezaak kan u, mits u een rist voorwaarden naleeft, schenkbelasting of erfbelasting vermijden. Eén van de voorwaarden is dat u de onderneming ‘ononderbroken verderzet’, m...

Maandag 03/01/22 Wachtdienst: arbeidstijd of niet

Telt ‘wachtdienst’ mee als arbeidstijd? Midden november 2021 kreeg het Europees Hof van Justitie deze vraag voorgelegd in het kader van de wachtdienst van een brandweerman. Het was niet de eerste ke...

Maandag 20/12/21 Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen

De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zo’n duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te ...

Vrijdag 17/12/21 Uw gedacht zeggen over uw concurrent … oppassen!

Voor het Hof van Beroep van Antwerpen werd begin 2021 een zaak behandeld van twee stofzuigerproducenten. De ene producent had de andere gelinkt aan het schandaal rond de sjoemelsoftware van een bekend...

Donderdag 16/12/21 Weigering te leveren is misbruik van economische machtspositie

Weigeren te leveren aan een zakelijke klant waarmee u in de clinch ligt voor de rechtbank, kan een vorm van misbruik van economische machtspositie zijn. Dat kan u erg veel geld kosten.

Dinsdag 14/12/21 Ecocheques: een jaar vol wijzigingen

Sinds 2009 mogen werkgevers hun werknemers ecocheques cadeau doen. Ecocheques genieten een gunstig belasting- en sociaal zekerheidsstelsel. Buiten de verhoging van het bedrag dat cadeau mag gedaan wor...

Maandag 13/12/21 Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de ala...

Vrijdag 10/12/21 Kosten na stopzetting

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mo...

Woensdag 08/12/21 Spaarkaart van werkgever voor gezonde producten

Een supermarktketen heeft een ruling verkregen voor een fiscaal stelsel van kortingen voor personeelsleden van andere bedrijven. Als een bedrijf in het stelsel stapt, krijgt het personeel korting op g...

Maandag 06/12/21 Fiscale injectie voor vrachtwagens op waterstof of elektriciteit

Bij de redactie van dit artikel was “de wet houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” net goedgekeurd door het parlement. Veel aandacht gaat daarbij naar de elektrische bedrijfsw...

Vrijdag 03/12/21 Fiscale controle zonder verplaatsing

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te m...

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van belangrijk nieuws.