Silverfin login Yuki login Basecone
Vrijdag 03/04/20 Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalig...

Maandag 30/03/20 De vennootschap met appartement aan zee

Het blijft een moeilijk verhaal: het appartement aan zee op naam van uw vennootschap. De fiscus staat uiteraard zeer weigerachtig tegenover dat soort constructies. Niet zelden komt de discussie tot vo...

Zaterdag 28/03/20 Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een regeling voor het ontmijnen van belangenconflicten met de bestuurders. De regeling is ruimer dan de oude regeling maar ook wat strenger....

Donderdag 26/03/20 Hinderpremie aanvragen? Applicatie beschikbaar!

Het is zover! Je kan nú je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona hinderpremie. Lees deze mail aandachtig. Dan kan je zonder problemen een aanvraag indienen.

Donderdag 26/03/20 Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vrijwillig van afwijken. Grote ondernemingen kunnen vaak veel ruimere betalingstermijn bekomen (afdwing...

Zondag 22/03/20 De overdracht van aandelen van de BV

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de BVBA afgeschaft en vervangen door de BV. De bedoeling is dat de BV de meest gangbare vennootschapsvorm wordt. Daarom laat het WVV ...

Vrijdag 20/03/20 Kan de organisator van een gratis evenement de btw aftrekken?

De logica van de btw is dat op het einde van het economisch verhaal de belasting wordt betaald door de eindgebruiker. Wie een aangekocht goed dus niet wederverkoopt met btw of een ontvangen dienst nie...

Woensdag 18/03/20 Coronavirus: dienstverlening CPO

In deze uitzonderlijke tijden van het coronavirus blijven wij u al onze diensten aanbieden, maar wel op een verantwoorde manier. Alle kantoren zijn tot nadere overheidsberichten gesloten, onze medewer...

Woensdag 18/03/20 COVID-19 en sociale zekerheid

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te vertragen. Om de economische impact van deze maatregelen (sluiting van onderneming...

Zaterdag 14/03/20 COVID-19: De fiscale maatregelen

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Om de economische impact van deze maatregelen (sluiting van onderneming...

Vrijdag 13/03/20 UPDATE CORONAVIRUS - Maatregelen Vlaamse regering

De Vlaamse regering neemt een hele reeks maatregelen om de impact van het coronavirus te temperen. Volledige duidelijkheid over deze maatregelen is er echter op heden nog niet.

Woensdag 11/03/20 Corona: enkele fiscaal en sociaalrechtelijke maatregelen op een rijtje

Het coronavirus is ondertussen wereldwijd niet meer van onze kranten en nieuwsberichten weg te slaan. Ook in België nemen de besmettingen en het aantal slachtoffers toe. Echte paniek is nog niet aan ...

Woensdag 11/03/20 Aandacht graag voor het cookie- en privacybeleid van uw website

Uitgerekend een website voor juridisch nieuws, “van, voor en over rechtsbeoefenaars” was de eerste website die door de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beboet werd voor in...

Vrijdag 06/03/20 Nieuw invorderingswetboek en de inhoudsplicht ten aanzien van aannemers

Op 1 januari 2020 trad het ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen’ in werking. Dit nieuwe wetboek verzamelt en uniformeert de minnelijke en...

Maandag 02/03/20 Geen dividenden ten nadele van de schuldeiser in de BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voerde de BVBA af en voerde de BV in. De BV blinkt uit in soepelheid bijvoorbeeld qua minimumkapitaal (is er niet) en stemrecht (geen, 1 per aande...

Maandag 24/02/20 Uw Comm.VA is nu een NV

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) is niet meer. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) schrapte de vennootschapsvorm. Had u al eerder een Comm.VA, dan bent u si...

Donderdag 20/02/20 Het nieuwe WVV en btw

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het gaat mee...

Dinsdag 18/02/20 Moratoriuminteresten: als u belastingen terugkrijgt

In 2017 en 2019 wijzigde de wetgever de regels voor de berekening van moratoriuminteresten. Dat zijn interesten waarop u recht heeft als u ten onrechte sommen betaalde aan de fiscus. Maar u moet wel o...

Maandag 17/02/20 Verlies van de vennootschap ten laste nemen: er moet een bezoldiging zijn

Verliezen van een vennootschap ten laste nemen is fiscaal niet aftrekbaar. Daarop bestaat één uitzondering, namelijk als de bedrijfsleider met die tenlasteneming tracht zijn beroepsinkomsten uit die...

Donderdag 13/02/20 Geïndexeerde bedragen personenbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021

In dit artikel vindt u een overzicht van de federale bedragen van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting terug. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door d...