Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Terug naar het overzicht

Maandag 25/11/19

Afronding tot op 5 eurocent verplicht vanaf 1 december 2019

Vanaf 1 december 2019 zal je als ondernemer niet langer de keuze hebben om cashbetalingen af te ronden, maar zal het toepassen van de afrondingsregels verplicht worden op het totaalbedrag van alle aankopen van de klant wanneer:

  1. Het gaat om cashbetalingen
  2. De betaling plaatsvindt in de fysieke aanwezigheid van een consument
  3. Het te betalen bedrag groter is dan 5 eurocent

Voor alle andere betaalmethoden geldt geen verplichting, maar u kan er wel steeds voor opteren om de elektronische betalingen eveneens af te ronden. Opgelet: betalingen met maaltijdcheques, ecocheques en waardebonnen kunnen niet afgerond worden.

De onderneming dient bij de afronding rekening te houden met volgende regels:

  • Als u enkel de cashbetalingen afrondt, mag de afronding ook enkel toegepast worden op het gedeelte dat in cash betaald wordt (indien een gedeelte in cash en een gedeelte via een andere betaalmethode wordt betaald). Als u naast cashbetalingen ook elektronische betalingen afrondt, dan wordt de afronding toegepast op het totaalbedrag van het kasticket.
  • Het kasticket of bewijsdocument moet duidelijk zowel het totaal te betalen bedrag als het afgeronde bedrag weergeven.

Als u beslist om de afronding ook toe te passen op niet-cashbetalingen:

Hang de tekst “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond” (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Afronding-poster.pdf) op in uw zaak. Doe dat op een voor de klant goed zichtbare plaats en in de nabijheid van uw kassa's.

Wat houdt de afronding precies in?

Het totaalbedrag wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5 cent, ofwel het lagere ofwel het hogere.

  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 cent, wordt afgerond naar het lagere x,x0.
  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent, wordt afgerond naar x,x5.
  • Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 cent, wordt afgerond naar het hogere x,(x+1)0.

Opgelet: Deze verplichte afronding impliceert niet dat muntjes van 1 en 2 cent buiten omloop worden gesteld. Zij blijven een wettelijk betaalmiddel en verliezen hun waarde niet.

Indien u meer wil weten, kan u altijd een kijkje nemen op de website van de FOD economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/afronden-van-cashbetalingen-de. U kan uiteraard voor verdere vragen ook steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons