Silverfin login Yuki login Basecone

Terug naar het overzicht

Donderdag 03/10/19

De bedrijfsfiets: alle voordelen op een rijtje

Bij de meeste mensen doet woon-werkverkeer, en dit tot ieders spijt en ergernis, ook een ander belletje rinkelen: samen in de file…. En wie  wil dit nu niet uit de weg gaan? Het gebruik van een (elektrische) fiets wint meer en meer aan populariteit als alternatief vervoermiddel van en naar het werk. De fiscaliteit van de bedrijfsfiets sluit zich bij de nieuwe trend aan en levert zowel voor de werknemer als voor de werkgever interessante voordelen op.

Op de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (naast klassieke fietsen o.a. ook koersfietsen, mountainbikes, speed pedelecs enz én toebehoren) die gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer zijn geen bedrijfsvoorheffing en geen RSZ bijdragen verschuldigd door de werknemer (dus ook niet op het deel privégebruik). Het betreft immers een vrijgesteld voordeel, op voorwaarde dat de bedrijfsfiets wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. Hoe vaak die moet gebruikt worden voor woon-werk wordt in de wetgeving niet vermeld.

Echter, als de fiets nooit voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, wordt die wel als belastbaar voordeel beschouwd. Het voordeel wordt dan berekend op basis van de werkelijke waarde in hoofde van de werknemer.

Dit voordeel mag gecumuleerd worden met een zogenaamde fietsvergoeding maar dit is uiteraard geen verplichting (tenzij voorzien bij CAO of arbeidsreglement). De kilometervergoeding die toegekend wordt voor de met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor een bedrag van 0,24 euro per km (inkomstenjaar 2019). Dat kilometerforfait wordt enkel toegekend voor de verplaatsingen die effectief met de fiets verricht worden.

In hoofde van de werkgever zijn de voordelen evenmin gering.

De specifieke kosten om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun woon-werkverplaatsingen aan te moedigen zijn voor 120% aftrekbaar van de inkomsten van de werkgever. Voor de aftrekbaarheid van 120% is het woord ‘verwerven’ cruciaal. U zal dus weldoordacht te werk moeten gaan en stilstaan bij de manier van verwerving (zuivere aankoop, financiële of operationele leasing) indien u van deze verhoogde aftrek nog wenst gebruik te maken in 2019.

Deze aftrekbaarheid zal echter worden gereduceerd tot 100% vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021). De daling van de aftrekbaarheid geldt voor alle bedrijfsfietsen, dus niet enkel voor de fietsen die vanaf dat moment worden aangekocht.

Het gaat om de kosten gedragen om:

een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;
fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden.

Ook de fietsvergoeding is 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor de bedrijfswinst van uw onderneming daalt. Dit leidt dan weer tot een daling van de vennootschapsbelasting.

Wij helpen u uiteraard graag verder indien u bijkomende vragen zou hebben.

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons