Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Terug naar het overzicht

Maandag 10/01/22

Op 30 augustus 2021 werd een wetswijziging met betrekking tot de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wijzigingen zullen op 1 februari 2022 in werking treden. Door deze wetswijziging zult u de betalingstermijn van uw facturen in uw relaties met andere ondernemingen niet zomaar op eender welke tijdsduur kunnen zetten. Wij zetten hieronder even de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

De standaard betalingstermijn bedraagt nog steeds 30 dagen. Dit is de wettelijke betalingstermijn. Vroeger konden grote ondernemingen hier onbeperkt van afwijken. Door de wetswijziging is deze afwijking nu beperkt. Men kan de termijn van 30 kalenderdagen verlengen tot 60 kalenderdagen en dit is het maximum. De termijn van 60 dagen geldt voortaan voor alle ondernemingen, ongeacht de grootte van de onderneming. Met andere woorden heeft de wetgever de contractuele afwijking van de wettelijke betalingstermijn beperkt tot maximum 60 dagen. Bepaalt men niks, dan is in principe gewoon de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing. Een langere contractuele termijn van meer dan 60 dagen is voortaan dus niet meer mogelijk.
Een in de factuur voorziene controle- en identificatietermijn zal vanaf nu deel uitmaken van de betalingstermijn. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om de beperking van 60 dagen te omzeilen door een controle- en identificatietermijn te voorzien in de factuur.
Als onderneming kijkt u best uw betalingstermijn in uw factuurvoorwaarden na. Een contractuele afwijking van meer dan 60 dagen kan voortaan niet meer en zal nietig zijn. De betalingstermijn zal dan herleid worden naar de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen.

Bij vragen kan u steeds terecht bij CPO Accountants.

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van belangrijk nieuws.