Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Terug naar het overzicht

Vrijdag 19/06/20

Investeringen aanmoedigen door verhoging investeringsaftrek naar 25%

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Eenmanszaken, vrije beroepers en ‘kleine’ ondernemingen kunnen aanspraak maken op het voordeel. Een onderneming is klein als ze niet meer dan 50 werknemers telt, de jaaromzet exclusief btw beperkt blijft tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro heeft. Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek mag een bedrijf slechts een van deze criteria overschrijden. 

Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8 procent. Voor investeringen in digitale activa bedroeg de aftrek 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5 procent.

De superkern heeft beslist dat de investeringsaftrek algemeen wordt opgetrokken naar 25 procent. De aftrek geldt voor alle investering in vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.

Tot het einde van het jaar kunnen de kosten voor de organisatie van evenementen en catering voor 100 procent in plaats van 50 procent afgetrokken worden. Dat moet voorkomen dat geplande evenementen worden geschrapt, wat de al zwaar geteisterde evenementensector nog meer in de problemen zou brengen.

De termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in het jaar 2019 wordt verlengd tot de twee volgend ebelastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.

 

 

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons