Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Terug naar het overzicht

Vrijdag 13/03/20

UPDATE CORONAVIRUS - Maatregelen Vlaamse regering

 

Wij komen terug op ons nieuwsbericht van eerder deze week naar aanleiding van de bijkomende maatregelen die werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus in ons lang te vertragen.
De Vlaamse regering neemt een hele reeks maatregelen om de impact van het coronavirus te temperen. Volledige duidelijkheid over deze maatregelen is er nog niet maar men spreekt op heden o.a. van:
- Crisiswaarborgen voor bedrijven
- Horeca en winkels die genoodzaakt zijn te sluiten, zouden een forfaitaire vergoeding ontvangen
- Eventueel forfaitaire dagvergoedingen bij verlenging van de sluitingen na 3 april
- Specifieke schaderegelingen, bijvoorbeeld voor sectoren die werken met bederfbare producten, worden verder onderzocht

Wij volgen de ontwikkelingen op dat vlak uiteraard verder voor u op en houden u op de hoogte indien deze meer concreet vorm krijgen.

We wensen ook mee te delen dat de sociale secretariaten mogelijks slecht bereikbaar zijn naar aanleiding van de vele vragen aangaande het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Uiteraard blijven wij tijdens deze woelige periode beschikbaar voor verdere vragen en blijven onze medewerkers bereikbaar (per mail, telefoon). Eventueel geplande meetings blijven doorgang vinden, doch wij geven momenteel de voorkeur aan een conference call of online meeting.
Daarnaast willen wij u vragen, indien mogelijk, zo veel mogelijk noodzakelijke documenten digitaal te bezorgen (wij denken hierbij o.a. aan btw documenten, enz).

 

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons