Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Terug naar het overzicht

Vrijdag 24/05/19

Voorafbetalen in 2019

Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor gestraft. Ze moeten een belastingvermeerdering betalen. Omdat de fiscus voorafbetalen zoveel mogelijk wil aanmoedigen, werd het vermeerderingspercentage in de vennootschapsbelasting vastgezet op minstens 6,75 %.

Moet u voorafbetalen?

U moet voorafbetalen als u winsten of baten behaalt. Dat betekent dat ondernemers, vrije beroepers en alle vennootschappen voorafbetalingen moeten doen. Doen ze dat niet, dan worden ze daarvoor gestraft.

Wanneer moet u voorafbetalen in 2019?

Ondernemingen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2019, betalen ten laatste op:

 • voorafbetaling 1: 10 april 2019
 • voorafbetaling 2: 10 juli 2019
 • voorafbetaling 3: 10 oktober 2019
 • voorafbetaling 4: 20 december 2019

Vermeerderingspercentage altijd minstens 6,75 % voor vennootschappen

Het vermeerderingspercentage is gelijk aan 2,25 keer de basisrentevoet. De basisrentevoet is de interestvoet van de Europese Centrale Bank op 1 januari van het belastbare tijdperk. De minimale basis is wettelijk bepaald op 3 %. Dat betekent dat het vermeerderingspercentage altijd minstens 6,75 % zal bedragen in de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting blijft het percentage 2,25 %.

Een voorbeeld in de personenbelasting

Uw eenmanszaak is 100.000 euro belasting verschuldigd in 2019 (aanslagjaar 2020).  De maximale vermeerdering voor wie geen enkele voorafbetaling doet =  100.000 euro x 2,25 % = 2.250 euro.

Door wel voorafbetalingen te doen, werkt u deze potentiële vermeerdering weg. Iedere voorafbetaling doet het bedrag van de vermeerdering afnemen.

 • VA 1: 27.000 x 3,00 % =  810 euro
 • VA 2: 43.000 x 2,50 % = 1.075 euro
 • VA 3: 30.000  x 2,00 % = 600 euro
 • VA 4: 0 x 1,50 % = 0 euro

Totaal = 2.485 euro

Hiermee heeft u de vermeerdering van 6.750 euro volledig weggewerkt en zelfs iets meer voorafbetalingen gedaan dan nodig.

Een voorbeeld in de vennootschapsbelasting

Een vennootschap is 100.000 euro belasting verschuldigd over haar winst  van 2019 (aanslagjaar 2020).  De maximale vermeerdering als de vennootschap geen enkele voorafbetaling doet = 100.000 euro x 6,75 % = 6.750 euro.

Door voorafbetalingen te doen, werkt de vennootschap deze potentiële vermeerdering weg:

 • VA 1: 27.000 x 9,00 % =  2.430 euro
 • VA 2: 43.000 x 7,50 % = 3.225 euro
 • VA 3: 30.000  x 6,00 % = 1.800 euro
 • VA 4: 0 x 4,50 % = 0 euro

Totaal = 7.455 euro

De vermeerdering is volledig weggewerkt.

Nog vragen voor ons team?

Contacteer ons

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van belangrijk nieuws.